Wiki.goal.cz
ASCII tabulka znaků

ASCII je anglická zkratka "American Standard Code for Information Interchange", (americký normalizovaný kód pro výměnu informací). Jedná se o kódovací tabulku pro základní znaky anglické abecedy používané v oblasti informatiky. Každý znak je v tabulce reprezentován jednoznačným číslem v rozsahu 0 až 255.

Základní ASCII tabulka má dohromady 128 znaků (na pozici 0–127). Tato sada se nazývá standardní sada znaků ASCII (ASCII standard charakter set). Hodnoty 0-31 a 127 jsou použity pro netisknutelné řídící kódy, hodnoty 32–126 jsou použity pro prezentaci písmen, číslic a oddělovacích znaků. Sadu znaků (128 - 255) nazýváme rozšířenou sadou znaků ASCII (ASCII extended character set).

32   60 < 88 X 116 t 144 ? 172 ¬ 200 Č 228 ä
33 ! 61 = 89 Y 117 u 145 173 ­ 201 É 229 ĺ
34 " 62 > 90 Z 118 v 146 174 ® 202 Ę 230 ć
35 # 63 ? 91 [ 119 w 147 175 Ż 203 Ë 231 ç
36 $ 64 @ 92 \ 120 x 148 176 ° 204 Ě 232 č
37 % 65 A 93 ] 121 y 149 177 ± 205 Í 233 é
38 & 66 B 94 ^ 122 z 150 178 ˛ 206 Î 234 ę
39 ' 67 C 95 _ 123 { 151 179 ł 207 Ď 235 ë
40 ( 68 D 96 ` 124 | 152 ? 180 ´ 208 Đ 236 ě
41 ) 69 E 97 a 125 } 153 181 µ 209 Ń 237 í
42 * 70 F 98 b 126 ~ 154 š 182 210 Ň 238 î
43 + 71 G 99 c 127   155 183 · 211 Ó 239 ď
44 , 72 H 100 d 128 156 ś 184 ¸ 212 Ô 240 đ
45 - 73 I 101 e 129 ? 157 ť 185 ą 213 Ő 241 ń
46 . 74 J 102 f 130 158 ž 186 ş 214 Ö 242 ň
47 / 75 K 103 g 131 ? 159 ź 187 » 215 × 243 ó
48 0 76 L 104 h 132 160   188 Ľ 216 Ř 244 ô
49 1 77 M 105 i 133 161 ˇ 189 ˝ 217 Ů 245 ő
50 2 78 N 106 j 134 162 ˘ 190 ľ 218 Ú 246 ö
51 3 79 O 107 k 135 163 Ł 191 ż 219 Ű 247 ÷
52 4 80 P 108 l 136 ? 164 ¤ 192 Ŕ 220 Ü 248 ř
53 5 81 Q 109 m 137 165 Ą 193 Á 221 Ý 249 ů
54 6 82 R 110 n 138 Š 166 ¦ 194 Â 222 Ţ 250 ú
55 7 83 S 111 o 139 167 § 195 Ă 223 ß 251 ű
56 8 84 T 112 p 140 Ś 168 ¨ 196 Ä 224 ŕ 252 ü
57 9 85 U 113 q 141 Ť 169 © 197 Ĺ 225 á 253 ý
58 : 86 V 114 r 142 Ž 170 Ş 198 Ć 226 â 254 ţ
59 ; 87 W 115 s 143 Ź 171 « 199 Ç 227 ă 255 ˙


ASCII tabulka znaků - prezentace písma, číslic a oddělovacích znakůTabulka ASCII extended
Další články:
Wiki goal - Všeobecná encyklopedie a pomůcka zdarma
Periodická tabulka prvků - Přehled všech chemických prvků periodické tabulky řazený podle jednotlivých skupin prvků
Seznam českých PSČ - Všechna česká poštovní směrovací čísla měst a obcí pohromadě v jedné tabulce
Zdarma na internetu - Co vše je a není na internetu zdarma
Seznam barev pro web - Přehled nejpoužívanějších barev v šestnáctkovém tvaru pro tvorbu www aplikací
Přehled binárních mocnin - Tabulky všech binárních mocnin 10 a metrických prefixů SI
Seznam internetových zkratek - Seznam internetových zkratek používaných ve hrách, na chatu, ve fórech, atd...

Doporučujeme:
Sportka výsledky - Aktuální výsledky tahu sportky
Livescore - Goal.cz - Živé sportovní výsledky

(c)2014 Goal.cz - Všechna práva vyhrazena.