Wiki.goal.cz
Binární mocniny 10

. Byty Bity . Odchylka od 10^x
1 bit =
1 byte =
1 kilobyte =
1 megabyte =
1 gigabyte =
1 terabyte =
1 petabyte =
1 exabyte =
1 zettabyte =
1 yottabyte =
1 xonabyte =
1 wekabyte =
1 vundabyte =
.125 byte. =
1 byte. =
1,024 bytů =
1,048,576 bytů =
1,073,741,824 bytů =
1,099,511,627,776 bytů =
1,125,899,906,842,624 bytů =
1,152,921,504,606,846,976 bytů =
1,180,591,620,717,411,303,424 bytů =
1,208,925,819,614,629,174,706,176 bytů =
1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 bytů =
1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376 bytů =
1,298,074,214,633,706,907,132,624,082,305,024 bytů =
1 bit.
8 bitů
8,192 bitů
8,388,608 bitů
8,589,934,592 bitů
8,796,093,022,208 bitů
9,007,199,254,740,992 bitů
9,223,372,036,854,775,808 bitů
9,444,732,965,739,290,427,392 bitů
9,671,406,556,917,033,397,649,408 bitů
9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 bitů
10,141,204,801,825,835,211,973,625,643,008 bitů
10,384,593,717,069,655,257,060,992,658,440,192 bitů
.
x
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
.
.

24
48,576
73,741,824
99,511,627,776
125,899,906,842,624
152,921,504,606,846,976
180,591,620,717,411,303,424
208,925,819,614,629,174,706,176
237,940,039,285,380,274,899,124,224
267,650,600,228,229,401,496,703,205,376
298,074,214,633,706,907,132,624,082,305,024

. bytů 2^X bitů
1 bit =
1 byte =
1 kilobyte =
1 megabyte =
1 gigabyte =
1 terabyte =
1 petabyte =
1 exabyte =
1 zettabyte =
1 yottabyte =
1 xonabyte =
1 wekabyte =
1 vundabyte =
.125 byte. =
1 byte. =
1024 bytů =
1048576 bytů =
1073741,824 bytů =
1099511627776 bytů =
1125899906842624 bytů =
1152921504606846976 bytů =
1180591620717411303424 bytů =
1208925819614629174706176 bytů =
1237940039285380274899124224 bytů =
1267650600228229401496703205376 bytů =
1298074214633706907132624082305024 bytů =

2^10
2^20
2^30
2^40
2^50
2^60
2^70
2^80


1 bit.
8 bitů
8192 bitů
8388608 bitů
8589934592 bitů
8796093022208 bitů
9007199254740992 bitů
9223372036854775808 bitů
9444732965739290427392 bitů
9671406556917033397649408 bitů
9903520314283042199192993792 bitů
10141204801825835211973625643008 bitů
10384593717069655257060992658440192 bitů


Násobky 10 - SI prefixy

Následující tabulka SI prefixů znázorňuje použití termínů jako Gigabyty a Nanosekundy.
Prefix je vždy umístěn na začátku výrazu. Tyto prefixy se používají s metrickýmy mírami. Také se nazývají prefixy SI,
jelikož metrické jednotky jsou známé jako fyzikální jednotky SI, kde SI znamená "Systeme Internationale".


Násobky 10 - SI prefixy
prefixpísmenomocnina 10násobitelčeský název
Více než 1
kiloK31,000jeden tisíc
megaM61,000,000jeden milion
gigaG91,000,000,000jeden bilion
teraT121,000,000,000,000jeden trilion
petaP151,000,000,000,000,000 jeden quadrilion
exaE181,000,000,000,000,000,000 jeden quintilion
zetta Z211,000,000,000,000,000,000,000jeden sextilion
yotta Y241,000,000,000,000,000,000,000,000jeden septilion
Méně než 1
millim-31/1,000jedna tisícina
microµ *-61/1,000,000jedna miliontina
nanon-91/1,000,000,000jedna biliontina
picop-121/1,000,000,000,000 jedna triliontina
femtof-151/1,000,000,000,000,000 jedna quadriliontina
attoa-181/1,000,000,000,000,000,000 jedna quintiliontina
zecto z-211/1,000,000,000,000,000,000,000 jedna sextiliontina
yocto y-241/1,000,000,000,000,000,000,000,000 jedna septiliontina
* pozn.: písmeno pro "micro" je řecké písmeno 'mí'.
Například:
Jedna picosekunda je 0.0000000000001 sekundy, nebo také 10-12 sekundy.
Terawatt je 1,000,000,000,000 wattů energie.
166 Megahertzů chápeme jako 166 milionů cyklů za sekundu.


(c)2014 Goal.cz - Všechna práva vyhrazena.